Centrul de proiecte culturale Arta Azi, este o organizație culturală non-profit, înființată în martie 2015. Asociația are ca obiective principale dezvoltarea și promovarea dramaturgiei contemporane moldovenești, precum și creșterea responsabilității sociale prin dezvoltarea și susținerea formelor alternative de artă, stimularea și promovarea educației non-formale și sprijinirea implicării tinerilor în activități sociale și culturale. Activitățile centrale ale asociației sunt organizarea și implementarea atelierelor de teatru și dramaturgie, platforme și dezbateri culturale, rezidențe artistice, facilitarea accesului la cultură în mediul rural etc.

Obiectivele principale ale asociației sunt dezvoltarea climatului cultural și creșterea gradului de responsabilitate socială prin dezvoltarea și susținerea formelor de artă alternativă, stimularea și dezvoltarea mijloacelor de educație non-formală, susținerea implicării tinerilor în activități socio-culturale și dezvoltarea conștiinței ecologice.

Mai multe informații sunt disponibile aici.