Atunci când concepem și realizăm activități culturale cu profil educativ trebuie să avem în vedere competențele cheie și recomandările referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții.


Cadrul european de referință privind competențele cheie a fost definit în Recomandările privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Acestea au fost adoptate de Consiliul și Parlamentul European în decembrie 2006. Cele opt competențe cheie sunt interdependente și combină cunoștințe, aptitudini și atitudini necesare pentru împlinire și dezvoltare personală, cetățenie activă, incluziune socială și angajare, prin accentul pus pe aplicarea cunoștințelor în situații reale de viață.

Gândirea critică, creativitatea, iniţiativa, rezolvarea problemelor, evaluarea riscurilor, luarea deciziilor şi gestionarea constructivă a sentimentelor sunt esențiale.


Astfel, competențele cheie la nivel european sunt considerate a fi următoarele:
1. Comunicare în limba maternă;
2. Comunicare în limbi străine;
3. Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B);
4. Competenţa digitală;
5. Competența socială şi competenţe civice;
6. A învăţa să înveţi;
7. Iniţiativă şi antreprenoriat;
8. Sensibilizare şi exprimare culturală.


Pentru a ne familiariza cu aceste competențe cheie putem utiliza o fișă de analiză realizată de Institutul de Științe ale Educației din România, prezentată la următorul link https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/04/Competente-cheie-europene.pdf.
Considerăm că toate competențele cheie au un potențial ridicat din perspectiva educației culturale, mai ales în contextul în care în perioada recentă s-a pus accent și pe utilizarea tehnologiilor digitale online și offline, care erau mai puțin reprezentate în urmă cu câțiva ani.


Un grad ridicat de aplicabilitate în domeniul cultural manifestă competențele cheie Sensibilizare şi exprimare culturală, Competența socială şi competenţe civice și A învăţa să înveţi.


Sensibilizarea şi exprimarea culturală reprezintă o competență care presupune cunoștințe legate de moştenirea culturală, de locul patrimoniului în lume, de produse culturale reprezentative, inclusiv din cultura contemporană, de înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice, dar și de importanţa factorilor estetici în viaţa obișnuită. Aptitudinile către care se face trimitere sunt aprecierea critică şi estetică a creațiilor artistice, propria exprimare prin diverse mijloace, raportarea la opiniile altora, identificarea oportunităţilor existente în cultură, dezvoltarea abilităţilor creative cu aplicabilitate în context profesional. Din punctul de vedere al atitudinilor, se discută despre înţelegerea profundă a propriei culturi şi identităţi, care generează respect şi deschidere faţă de diversitatea culturală, despre creativitate, expresie artistică şi participare la viaţa culturală.


Deși anumite competențe cheie pot fi aplicate foarte eficient în domeniul cultural, interdisciplinaritatea permite abordări care să pună accent, în funcție de nevoile la care dorim să răspundem, la toate competențele cheie. De exemplu, pornind de la un patrimoniu reprezentativ pentru arte plastice, istorie și cultură tradițională, un proiect de educație muzeală care s-a adresat Competenţelor matematice și competențelor de bază în ştiinţe şi tehnologii este prezentat mai jos. Intitulat Patrimoniul muzeal – instrument de învăţare, proiectul s-a derulat printr-un parteneriat între Muzeul Municipiului Bucureşti, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, Institutul de Știinţe ale Educaţiei şi Global Mindscape. Proiectul s-a desfăşurat în perioada octombrie-noiembrie 2015 şi a fost cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.


http://mmb1.muzeulbucurestiului.ro/patrimoniul-muzeal-instrument-de-invatare-2015/