Dorin Vaculovschi este expert în probleme ale pieței muncii și politicilor sociale, doctor în științe economice și conferențiar universitar doctor al Academiei de Studii Economice a Moldovei. Face parte din echipa Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, de la Chișinău, o instituție independentă care combină cercetarea socială, politică și economică cu solide componente de advocacy, realizând cercetări aplicare de monitorizare pe mai multe domenii, de la economie și politici sociale, la dezvoltare regională și politici UE. 

Foto: Valentina Baslui