Natalia Cernat este ofițer program Granturi mici și incluziune socială, Oficiul de Cooperare ce ține de Ambasada Elveției în Republica Moldova. Biroul de Cooperare al Elveției la Chișinău s-a deschis în anul 2000 și administrează asistența tehnică oferită de către Elveția Republicii Moldova. Biroul este responsabil de planificarea, implementarea și monitorizarea Programului Elvețian de Cooperare în Moldova, precum și de coordonarea activităților cu partenerii locali și internaționali. De asemenea, oferă granturi pentru proiecte culturale atât instituțiilor publice, cât și organizațiilor independente.

Foto: cji.md