În cazul în care concepem și realizăm activități pentru diverse audiențe, este necesar să avem în vedere și publicul cu nevoi speciale. În general, întrucât specialiștii în educație culturală sunt rareori pregătiți pentru lucrul cu persoane cu deficienţe, este esențial să avem colaborări cu organizații de profil, care beneficiază de expertiză în domeniu. Sigur că pregătirea resurselor umane în vederea cunoașterii particularităților grupurilor cu deficiențe devine absolut necesară. Se recomandă chiar să avem în cadrul organizației noastre un reprezentant specializat în lucrul cu astfel de categorii de public. În plus, este nevoie să ne asigurăm că deținem infrastructura potrivită pentru acest demers.

Un exemplu pozitiv este Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Sediul acestui muzeu situat în centrul istoric al oraşului beneficiază de o expoziţie permanentă tactilă, adresată în special persoanelor cu deficienţe de vedere. Desigur, accesul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii este asigurat prin servoplatforme. Detalii despre muzeu aici

Un material referitor la activități pentru publicul cu nevoi speciale, respectiv Educational programmes for people with special needs, în Revista muzeelor nr. 3 / 2009 (Niţulescu, Ozana Raluca, Iacob, Angelica), este disponibil aici

Anumite programe de finanțare sunt dedicate persoanelor cu deficiențe. Un astfel de program este propus, de mai multă vreme, de Fundația Orange, respectiv Fondul de finanţare prin concurs de proiecte intitulat Lumea prin Culoare şi Sunet. Prin acest program de care au beneficiat și organizații culturale, Fundația Orange contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau auditive, prin susţinerea de proiecte de educație, sănătate, cultură în scopul de a le asigura o viață autonomă și de a îmbunătăți integrarea lor socială. 

Finanţate de Fundaţia Orange, proiectele ARTtouch și ArtMobile, derulate de Muzeul Național de Artă al României începând din anul 2013, au presupus realizarea unor tururi multisenzoriale pentru persoane cu deficienţe de vedere şi de auz, precum și producerea unor materiale despre opere de artă interpretate în limbaj mimico-gestual. Lucrările accesibilizate prin intermediul tehnologiei digitale au fost considerate a fi reprezentative pentru colecţiile muzeului, fiecare lucrare fiind abordată dintr-o perspectivă nouă şi permiţând conexiuni cu alte opere din colecţia muzeului.

Lucrările accesibilizate prin intermediul unor aplicaţii au fost gândite atât pentru a fi inserate în galeriile de artă ale muzeului, cât și pentru a fi prezentate în mediul online.

Pe canalul de YouTube al Muzeului Național de Artă al României sunt prezentate 17 videoclipuri care interpretează în limbaj mimico-gestual opere de artă europeană, artă veche românească și artă modernă românească.

Acestea sunt disponibile aici.