Atunci când discutăm despre educație culturală este nevoie să ne amintim că aceasta nu se adresează doar copiilor – aspect subliniat și prin materialele privind competențele cheie și recomandările referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții.

Față de copii, adulții implicați în activități cu profil cultural posedă câteva particularități pe care este bine să le avem în vedere atunci când dorim să oferim servicii educative care să li se adreseze: adulţii învaţă mai repede decât copiii atunci când ceea ce trebuie învăţat se bazează pe experienţele acumulate şi când au un rol activ în procesul de învăţare; adulţii nu se simt confortabil în situaţii de competitivitate şi evaluare a competenţelor, ci reacţionează pozitiv la cooperare, lucru în echipă; atunci când se confruntă cu o situţie nouă de învăţare, adulţii pot avea un sentiment de insecuritate, de aceea specialistuul în educație culturală trebuie să facă tot posibilul pentru a atenua acest sentiment. 

Astfel, în conceperea unor servicii educative pentru public adult se recomandă să valorificăm experiențele participanților și să concentrăm informațiile noi în jurul unor situaţii cu aplicabilitate directă în viaţa reală.

Și în cazul publicului adult este nevoie de o segmentare cât mai detaliată, astfel încât să știm cât mai bine cui anume ne adresăm și, în funcție de caracteristicile grupului țintă, ce tipuri de servicii putem propune: membri ai unei anumite comunități, persoane deja implicate în alte tipuri de educație cu înscriere individuală, angajați sau membri ai unor ONG-uri care participă la sesiuni de formare, teambuilding-uri etc., persoane interesate de un anumit domeniu cum ar fi literatură, teatru, arte vizuale, istorie.

De exemplu, pentru a valorifica cât mai eficient domeniul specific și pentru a asigura un impact cât mai larg pentru inițiativele propuse, ne putem adresa cadrelor didactice în vederea operării unui transfer de metodă. Astfel pregătite, cadrele didactice pot aplica apoi în cadrul școlii ceea ce au învățat, dobândind expertiză în domenii mai puțin cunoscute și îmbunătățindu-și metodele de abordare a grupurilor de copii cu care lucrează în sistemul formal de învățământ. Foarte motivate, cadrele didactice ar putea fi extrem de interesate de astfel de inițiative. 

Un astfel de proiect dedicat pregătirii cadrelor didactice a fost selectat în 2022 pentru finanțare la aria Programe multianuale de către Administrația Fondului Cultural Național, respectiv Da’ de ce să aduc muzeul la școală. Proiectul a fost propus de către Asociația Da’DeCe în colaborare cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București și cu Muzeul Municipiului București și urmează să se desfășoare până la sfârșitul lunii octombrie 2023. Organizatorii își propun să ofere învățătorilor din București și din județul Ilfov o serie de instrumente specifice educației muzeale, care să le permită să crească eficiența actului didactic, prin abordări interdisciplinare și colaborative. Cadrele didactice vor beneficia astfel de o mai bună înțelegere a modului în care patrimoniul muzeal poate fi folosit drept o resursă valoroasă atât în cadrul activităților din școală, cât și pentru organizarea unor activități extracurriculare. Proiectele derulate de Asociația Da’DeCe, precum și diverse resurse educative extrem de utile sunt prezentate aici.