Educația culturală nu este legată de un loc anume. Există o mare varietate de programe și instituții care oferă o gamă largă de de proiecte de educație culturală. Sunt instituții pentru care educația culturală este una dintre atribuțiile principale, cum ar fi școlile de artă, de muzică, centrele culturale, asociațiile culturale, muzeele, bibliotecile, teatrele, operele etc., dar pe lângă aceastea sunt multe alte spații convenționale sau mai puțin convenționale (cum ar fi parcurile, cartierele), unde educația culturală se poate produce în egală măsură. 

Ca și spațiile unde are loc educație culturală, ghidarea procesului poate fi făcută de către o varietate de specialiști cu profesii diferite: artiști, scriitori, actori, muzicieni, mediatori culturali, educatori culturali, educatori muzeali, pedagogi de artă sau profesori în general, storytelleri și alți reprezentanți ai mediului asociativ. Denumirile variază de la țară la țară și de la o cultură la alta și sunt interpretabile și fluide ca definiție.

Artiștii ieșind sau nu din spațiul galeriei de artă sau a propriului atelier propun programe de educație nonformală prin artă, ateliere colaborative/ participative.

Pedagogii de artă/ profesorii găsesc legaturile emoționale, cognitive etc. între cursanți și lumea artei/ culturii. Ei sunt cei care folosesc metode de integrare a patrimoniului cultural ca resursă educațională care favorizează integrarea curriculară.

Educatorii muzeali creează punți între experiențele de viață, cunoștintele vizitatorilor și patrimoniu, și mai ales încearcă să stârnească curiozitatea acestora pentru vizite viitoare, printr-un proces de conectare și învățare în raport cu spațiul muzeal.

Storytellerii stabilesc legături între trecut și prezent. Prin poveștile/povestirile pe care le spun întăresc acele valori culturale care trebuie transmise generațiilor viitoare. Storytellerii generează prin mecanismele specifice poveștilor teme de reflecție și de dialog. Prin povești și interpretările acestora, storytellerii au astfel și rolul de a educa. 

Mediatorii culturali sunt specializaţi în comunicare şi crearea de relaţii între toate formele artei, culturii, patrimoniului. Ei sunt cei care facilitează întâlnirea dintre evenimentul cultural şi publicul său. O notă specifică este faptul că dialogul dintre mediatorul cultural şi public are loc pe picior de egalitate. 

Educatorii culturali facilitează legatura dintre public și patrimoniu. Recenta închidere a muzeelor din cauza pandemiei a scos în evidență eficiența educatorilor culturali din întreaga lume. Aceștia au dezvoltat rapid programe digitale, cum ar fi tururi virtuale, trasee online, ateliere online, kituri de învățare și experimente. Așadar, educatorii culturali pot selecta și dezvolta formate și metode adecvate prin care își comunică conținutul online, oferind proiecte participative prin care pot interacționa cu publicul.

Adesea, programele educaționale și interactive adaptate grupurilor țintă sunt cele care permit unei instituții să își îndeplinească misiunea publică. Educatorii culturali contribuie în esență la misiunea și obiectivele instituțiilor culturale și la programele acestora.

Nu în ultimul rând, specialiștii care activează în domeniu pot beneficia de standarde incluse în clasificarea ocupațiilor. Un exemplu în acest sens este Specialistul educație muzeală. Conform unor decizii din anul 2017, Autoritatea Națională pentru Calificări din România (ANC) a aprobat standardele ocupaționale pentru educație și formare profesională pentru această ocupație, la inițiativa Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC, https://www.culturadata.ro) în parteneriat cu Asociația Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR, http://www.muzee.org), având în vedere cerinţele şi realitatea de pe piaţa muncii din domeniul culturii și în concordanță cu profesiile actuale practicate în instituțiile culturale românești și europene. Detalii despre această poziție de Specialist educație muzeală (cu competențe în dezvoltarea proiectelor și programelor educaționale) pot fi găsite aici: http://intern.anc.edu.ro/virtualanc/crud/standarde/standarde_ocupationale_2014_prezent/brain/upload/Specialist%20educatie%20muzeala.pdf