Educaţia în domeniul cultural reprezintă un stimul puternic pentru beneficiari prin contactul obiecte în original, întâlniri cu artiști, scriitori ș.a., permite o abordare interdisciplinară și, nu în ultimul rând, generează colaborări între instituții culturale, organizații active în domeniul educației (instituții de învățământ, ONG-uri) şi diverși operatori culturali.

Atunci când reprezentăm o organizație culturală care dorește să-și construiască o ofertă educativă, se recomandă să formulăm o misiune educativă, să asiguram o legătură între activitățile propuse și profilul organizației, și, nu în ultimul rând, să ne asigurăm că avem resurse suficiente (umane, materiale, financiare) pentru a ne îndeplini misiunea. În plus, misiunea trebuie să fie formulată atractiv, convingător și transparent, astfel încât să poată atrage atât beneficiarii, cât și pontențialii colaboratori. Este necesar să avem în vedere faptul că activitățile de succes pot genera o cerere relativ mare comparativ cu capacitatea majorității organizațiilor culturale (cum s-a întâmplat în cazul programului Școala altfel în perioadele în care acesta avea date fixe, nu stabilite la nivelul instituțiilor de învățământ).

Și din această perspectivă este bine să proiectăm mai multe variante de servicii educative, adaptate publicurilor țintă cărora dorim să ne adresăm.

În general se discută despre următoarele tipuri de servicii educative:

  • Oferirea de informații (direct, de exemplu cadrelor didactice, studenților sau părinților, dar și indirect, prin mijloace electronice sau prin intermediul unor tipărituri – pliante, broșuri de prezentare).
  • Servicii educative directe (prezentări, activități practice, sesiuni de formare a profesorilor, școli de vară ș.a.)
  • Servicii educative indirecte (materiale tipărite cum ar fi traseele culturale, materiale în format electronic precum fișe de lucru ș.a.)

Pentru a avea o organizație deschisă către schimbările din societate și către nevoile beneficiarilor, se recomandă să avem în vedere și propunerea unor proiecte inovative și responsabile, de amploare, derulate în parteneriat, care să presupună atât oferirea unor servicii educative directe, cât și indirecte. Aceste proiecte desfășurate într-o perioadă determinată pot îmbogăți oferta educativă a tuturor partenerilor, în beneficiul grupurilor țintă implicate. Nu este de neglijat nici faptul că anumite programe de finanțare încurajează astfel de abordări și colaborări. Într-un astfel de context, pe lângă activitățile derulate, considerăm că este extrem de important să putem realiza diverse materiale cu conținut educativ, deoarece acestea pot fi utilizate și după finalizarea proiectelor respective.

ENDLESS PRESENT | LIMITED FUTURE reprezintă un studiu de caz care ilustrează o astfel de abordare centrată pe proiecte de colaborare între sectorul public și sectorul privat, cu sprijin financiar nerambursabil, punând împreună actori și organizații culturale cu instituții de învățământ. Acest proiect de educație nonformală s-a adresat copiilor cu vârste între 10 și 17 ani din Alexandria, Slobozia, Turnu Măgurele, Oltenița, Urziceni și Mizil, s-a derulat din mai 2021 până în octombrie 2022, cu finanțare din Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Proiectul a fost realizat de Asociația Volum Art în parteneriat cu NORSENSUS Mediaforum Norvegia și Muzeul Municipiului București. Prin benzi desenate, storytelling și animație, coordonați de o echipă multidisciplinară, copiii din cele șase comunități au transpus vizual soluții pentru combaterea poluării cu plastic, dezvoltându-și gândirea critică. 

Dacă privim proiectul din perspectiva serviciilor educative, putem observa că s-au oferit informații detaliate cadrelor didactice din cele zece școli din localitățile implicate în proiect, precum și servicii educative directe, respectiv ateliere pentru copii, ale căror rezultate sunt prezentate pe site-ul dedicat: https://www.plasticzero.ro/