Vladimir Bulat deține un doctorat cu tema despre cultura românească în epoca fanariotă, intitulată Orașul București prin prisma mahalalelor sale obținut la Academia de Artă din București. A susținut numeroase conferințe și colocvii și este autor a sute de articole şi eseuri despre arta românească veche, modernă şi contemporană, precum şi cronici de artă publicate în periodice şi reviste de specialitate din diverse ţări.