Aliona Țurcan este juristă de formare, specialistă în legislația non-profit, cu o experiență de peste 20 ani în domeniu. Familiarizată cu activitatea de creație legislativă în cadrul Ministerului Justiției, autor și coautor al multor acte normative în domeniul nonprofit, printre care Legea privind partidele politice, Regulamentul privindfinanțarea activității partidelor politice, Regulamentul cu privire la mecanismul de desemnare procentuală, proiectul Legii privind organizațiile necomerciale și Legii privind grupurile de acțiune locală, amendamente la Legea cu privire la administrația publică locală, Legea cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural.

A dezvoltat abilități în domeniul elaborării de politici, prin capacitarea și abilitarea tuturor actorilor comunitari (APL, lideri comunitari, OSC, instituții statale) în dezvoltarea organizațională, elaborarea strategiilor și politicilor de dezvoltare locală și coordonarea acțiunilor de advocacy. Dețin o experiență vastă în livrarea programelor de instruire și consultanță pentru diferite categorii de personal (top manageri, manageri de nivel mediu, personal), evaluarea nivelului de dezvoltare al OSC-urilor în baza unor instrumente recunoscute internațional, elaborarea strategiilor de dezvoltare și a planurilor de acțiuni pentru OSC-uri, rețele și autorități publice, evaluarea proiectelor și programelor, dezvoltarea studiilor și cercetărilor în domeniul OSC, elaborarea documentelor interne de funcționare, în conformitate cu cadrul legal, dezvoltarea capacităților OSC‐urilor locale, inclusiv GIL și GAL, prin prisma managementului bazat pe rezultate, conducând training-uri pe tematica respectivă și asigurând implementarea de politici.