Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) va continua Programul de granturi mici pentru proiecte pe termen scurt până în 2024, oferind finanțare, pe bază de concurs, proiectelor mici de acțiune și cultură.

Sunt considerate eligibile:

Acțiuni mici care contribuie la promovarea păcii și securității, promovează democrația și drepturile omului, precum și cele care abordează probleme legate de incluziunea socială, egalitatea de gen și buna guvernare în principalele domenii ale sprijinului Elveției pentru Moldova — Sănătate, Guvernare Locală și Dezvoltare Economică & Angajare.

Proiecte culturale care contribuie la construirea încrederii și coeziunii sociale, a unei societăți libere și deschise și la dezvoltarea sectorului cultural; inițiative care sprijină parteneriate între organizații publice, private și civice și consolidează societatea civilă.

Solicitantul trebuie să fie o persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, cum ar fi:

Organizații non-guvernamentale
Asociații și sindicate profesionale
Birourile locale ale organizațiilor internaționale
Instituții guvernamentale centrale și locale
Instituții publice, inclusiv educaționale
Organizații media
Entități comerciale cu proiecte non-profit.

Nu există termene limită pentru aplicații. Aceștia sunt primiți și examinați în mod continuu, „primul venit, primul servit” până la sfârșitul programului.

Detalii AICI