Sergiu Musteață este istoric, profesor și decan al Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Moldova. De asemenea, este fondatorul și președintele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova. Fost bursier Fulbright la Universitatea din Maryland din SUA în 2007, Sergiu Musteață și-a continuat studiile la Universitățile Berkeley și Stanford, ambele din statul California. Deține un doctorat la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este autor a 6 monografii, a peste 200 de publicații științifice, redactor a 15 cărți și al Revistei anuale a tânărului istoric. Principalele sale interese academice sunt Istoria Europei de Sud-Est, Conservarea patrimoniului cultural și Analiza manualelor de istorie. Tema pe care o abordează în cadrul conferinței este educația istorică, cu accent pe educația prin intermediul manualelor de istorie în România, Republica Moldova și Ucraina.

Foto: facultateademanagement.ro