🪧 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗦𝗛𝗢𝗣

Luni, 26 septembrie 2022, între orele 10:00 și 14:00, la ARTCOR (Chișinău), coordonator Vladimir Bulat.

Accentul acestui atelier va fi bazat pe propriile aspirații, așteptări și planuri de viitor ale publicului candidat înscris la portofoliul de arte vizuale. 

Discuțiile se vor purta în perspectiva accesării și accesului la sistemul artistic mondial, așa cum arată acesta la momentul actual: aplicații pentru burse, călătorii de documentare, work-shop-uri, conferințe, expoziții, seminarii etc; Cum trebuie să arate un dosar de aplicație, print sau digital, în dependență de cerințele ofertanților/curatorilor/ instituțiilor organizatoare de expoziții, bienale, trienale etc.; Ce fel de texte, referințe, descrieri trebuie să conțină un astfel de dosar de aplicație; Cum trebuie să ne raportăm la propria operă atunci când lucrările noastre sunt finalizate, cum le descriem, cum le prezentăm altora, cum le fotografiem; Artistul contemporan poate fi și curatorul propriei opere, sau chiar organizator-curator al unor expoziții de grup; Ce înseamnă un spațiu de expoziție: context, concept, cadru conceptual, cadru geo-politic;  Ce este sau cine este un curator, și cum ne raportăm la el ca artiști, manageri, finanțatori, sponsori, jurnaliști de artă, critici de artă etc.