Educația culturală și mediul online

În ultimii ani, tehnologiile digitale au fost aplicate cu succes în domeniul educației culturale – de la prezentări și conferințe transmise live sau înregistrate, la activități pentru copii și alte activități conexe (cum ar fi concerte, lecturi publice ș.a.). O formă...

Implicarea voluntarilor în activități cu profil educativ

Activitățile de voluntariat sunt reglementate legal în România, ceea ce aduce beneficii atât organizațiilor, cât și voluntarilor. Astfel, în conformitate cu Legea nr. 78/2014, voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes...

Publicul cu nevoi speciale

În cazul în care concepem și realizăm activități pentru diverse audiențe, este necesar să avem în vedere și publicul cu nevoi speciale. În general, întrucât specialiștii în educație culturală sunt rareori pregătiți pentru lucrul cu persoane cu deficienţe, este...

Servicii educative pentru publicul adult

Atunci când discutăm despre educație culturală este nevoie să ne amintim că aceasta nu se adresează doar copiilor – aspect subliniat și prin materialele privind competențele cheie și recomandările referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții. Față de copii,...

Implicarea comunității

În ultimii ani se discută din ce în ce mai mult despre implicarea comunității în proiecte cu conținut cultural-educativ, dar și despre desfășurarea unor inițiative în spații neconvenționale, în școli, în aer liber sau în spații publice. Astfel, anumiți membri ai...

Servicii educative pentru copii

Pentru a oferi servicii educative directe adresate copiilor (și nu numai), este nevoie să urmăm câteva etape care se derulează ciclic, deoarece evaluarea activităților este extrem de importantă. În urma procesului de evaluare putem relua etapele, în vederea adaptării...

Tipurile de servicii educative în domeniul cultural

Educaţia în domeniul cultural reprezintă un stimul puternic pentru beneficiari prin contactul obiecte în original, întâlniri cu artiști, scriitori ș.a., permite o abordare interdisciplinară și, nu în ultimul rând, generează colaborări între instituții culturale,...

Grupurile țintă

Pentru a avea o abordare  coerentă, orice organizație care dorește să se implice în educația culturală are nevoie de o politică educativă. Aceasta stabilește scopurile şi obiectivele serviciilor educative, contextul de desfăşurare a activităților, oferă o viziune...

Învățarea pe tot parcursul vieții

În materialul referitor la competențe cheie aminteam faptul că Recomandările privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții au fost adoptate la nivel european în anul 2006. Învăţarea pe tot parcursul vieţii este definită drept un proces continuu...

Competențele dobândite

Atunci când concepem și realizăm activități culturale cu profil educativ trebuie să avem în vedere competențele cheie și recomandările referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții. Cadrul european de referință privind competențele cheie a fost definit în...

Interpretarea patrimoniului

Patrimoniul ne definește trecutul, prezentul, dar și viitorul. El reprezintă cultura, în toată bogăția, diversitatea și expresiile ei, ceea ce noi am moștenit valoros din trecut, dar și ceea ce trebuie să transmitem mai departe generațiilor care ne vor urma....

Interdisciplinaritatea

Educația culturală reunește diferite abordări în jurul gândirii creative și interdisciplinare. Fiecărui individ i se cere să aibă abilitățile secolului XXI, și anume rezolvarea problemelor, comunicarea, colaborarea, munca în echipă, gândirea critică, gândirea creativă...

Creativitatea

Creativitatea este cel mai adesea legată de procesul inovării. Dar a fi inovator și creativ necesită reflecție, implicare și o dezvoltare a încrederii și responsabilității. Educația creativă presupune un echilibru între predarea cunoștințelor și abilităților și...

Specialișii în educație culturală

Educația culturală nu este legată de un loc anume. Există o mare varietate de programe și instituții care oferă o gamă largă de de proiecte de educație culturală. Sunt instituții pentru care educația culturală este una dintre atribuțiile principale, cum ar fi școlile...

Educație culturală

Lumea noastră este caracterizată de schimbări rapide, de o globalizare crescândă și de relații economice, sociale și culturale din ce în ce mai complexe. Ca orice activitate vitală pentru dezvoltarea societății, și educația trebuie să ia mereu în calcul aceste...